TR
BACK
April 07, 2018

Turning Mistakes into Morals

Eğitim ortamlarında yaratıcılığın önündeki en büyük engelin ne olduğu sorusuyla yola çıkan Küçük Prens grubu, yaptıkları saha araştırması ardından hata yapma korkusu üzerinde çalışmaya başladı. Bu oturumda, yaratıcılık, hata yapma korkusu, sonuç odaklılık ve süreç odaklılık kavramları, katılımcıların da deneyimlerinden beslenerek masaya yatırıldı.

 

The Little Prince group, who set out with the question of what is the biggest obstacle to creativity in educational environments, began to work on the fear of making mistakes after their field research. At the meeting, creativity, the fear of making mistakes, result-oriented and process-oriented concepts are discussed by benefiting the experiences of participants.

 

Sabancı Üniversitesi
Orta Mahallesi Sabancı Ünv
No:27
Tuzla/İstanbul 34956
Turkey
Google map and directions