TR
GERİ
Mayıs 26, 2019

How the Inclusion Ensured by the Game?

Oyunun toplumsal işlevi üzerine çalışan, Homo Ludens’in yazarı Johan Huizinga, oyunun insanlığın başından beri var olan ve üzerine medeniyetlerin ve kültürlerin inşa edildiği, halen de devam eden bir dürtü olduğunu söyler. Sosyolog ve Oyunlaştırma Eğitmeni Beybin Elvin Tunç’un yürüttüğü 1 Öğretmen 1 Disiplin Atölyesi’nde oynama dürtüsünü bir simülasyon olarak nasıl tasarlayacağımızı ve kapsayıcı bir eğitim için nasıl kullanacağımızı uygulamalı olarak keşfettik. Hassas gruplarda oyunun ve oynama halinin önemini adalet, söz sahibi olma, katılım ve demokrasi kavramları ekseninde paylaştık.

Johan Huizinga, author of Homo Ludens, who works on the social function of the play, says that play is an impulse that has existed since the beginning of humanity and has been built on civilizations and cultures.

In 1 Teacher 1 Discipline Workshop conducted by Sociologist and Gamification Trainer Beybin Elvin Tunç, we practically discovered how to design the impulse to play as a simulation and use it for inclusive education. We shared the importance of play and playing in vulnerable groups on the axis of justice, having a say, participation and democracy. 

╲╱
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi
Şemikler Mahallesi 6274/1 Sokak
Karşıyaka/İzmir, Türkiye 35560
Türkiye
YOL TARİFİ

Günalp Turan ·