TR
GERİ
Haziran 23, 2019

Çocuklarda Siber Zorbalığa Yönelik Farkındalığı Artırmak / Raising Awareness for Cyber Bullying in Children

Like adults, children use virtual environments to a large extent for socializing and entertainment. Raising awareness on cyber bullying is a crucial step in making students' use of technology conscious and efficient.

"Magic Tasks” activity which was developed within the scope of the Creative Problem Solving Program was introduced at the Experience Sharing event which was called as "Raising Awareness for Cyber Bullying in Children". The activity was developed as a result of the question "How can we make the positive behaviors of peer groups more visible in the virtual environment?" and it is a guideline for teachers who want to increase their students' awareness of cyber bullying.

Yetişkinler gibi çocuklar da sosyalleşme ve eğlence için büyük oranda sanal ortamları kullanıyor. Öğrencilerin teknoloji kullanımını bilinçli ve verimli hale getirmek için siber zorbalığa yönelik farkındalığı artırmak çok önemli bir adımı oluşturuyor.

Yaratıcı Problem Çözme Programı kapsamında geliştirilen “Sihirli Görevler” uygulaması “Çocuklarda Siber Zorbalığa Yönelik Farkındalığı Artırmak” başlıklı Deneyim Paylaşımı etkinliğinde tanıtıldı. Akran gruplarının sanal ortamdaki olumlu davranışlarını nasıl daha görünür hale getirebiliriz?” sorusuna cevap arayarak geliştirilen uygulama, öğrencilerinin siber zorbalığa yönelik farkındalıklarını artırmak isteyen öğretmenler için yol gösterici bir nitelikte.

╲╱
Zeytin Ağacı Çocuk Evi

Zeynep Hancı ·